FKIT

 

 

Upute za prijavu studentskih radova

Najbolji studentski radovi bit će nagrađeni. Potrebno je izraditi poster (50 x 70 cm) te ga poslati na e-mail sajam.ideja@fkit.hr do 8. listopada 2017. Printanje studentskih postera je besplatno.

 

Originalni rad koji podrazumijeva konceptualno rješenje identificiranog problema

Rad u ovoj kategoriji treba sadržavati sljedeće:

 

1) Naslov rada, autor(i), institucija, adresa autora

 

 

2) Uvod - obrazloženje teme, teorijske osnove

 

 

3) Cilj/svrha rada

 

 

4) Razrada ideje / idejnog rješenja

 

 

5) Važnost i inovativnost istraživanja - komercijalne vrijednosti inovacije (očekivane ili postignute), tehnička razina inovacije, ekološko, zdravstveno ili sigurnosno značenje inovacije

 

 

6) Literatura – popis literature korištene tijekom rada

 

 

7) Životopis autora (maksimalno 300 znakova s praznim mjestima)

 

Veličina rada: do 5 stranica* (Times New Roman, 12, prored 1,5)
*u iznimnim slučajevima (modeli, proračuni…) moguć je i veći broj stranica, max. 10

 

Završni ili diplomski radovi te radovi izrađeni za dodjelu Rektorove nagrade (2015./2016. i 2016./2017.) i znanstveni radovi izrađeni u suradnji s industrijom

Rad u ovoj kategoriji treba sadržavati sljedeće (obrazac):

 

1) Naslov rada, autor(i), institucija, adresa autora, vrsta rada

 

 

2) Cilj/svrha rada

 

 

3) Sažetak rada (max 1500 znakova s praznim mjestima)

 

 

4) Životopis autora (maksimalno 300 znakova s praznim mjestima)