FKIT

 


Sajam ideja 2017

Program Sajma ideja 2017

 

Galerija fotografija Sajam ideja 2017

 

Predavanja

Aleksandar Danilovski (Xellia Pharmaceuticals Group)

 

Prednosti nedostatka i nedostatci prednosti
Sažetak i životopis

 

Ines Vujasinović (Fidelta d.o.o.)

 

Dizajn lijekova – od ideje do tržišta
Sažetak i životopis

 

Martina Hrkovac (Pliva Hrvatska d.o.o.)

 

Utjecaj ultrazvučnog zračenja na proces kristalizacije maleatne soli aktivne farmaceutske supstance
Sažetak i životopis

 

Leo Štefan (JGL d.d.)

 

Odabir i definiranje ciljnih formulacija u razvoju oftalmoloških i nazalnih proizvoda
Sažetak i životopis

 

Gordana Matijašić (FKIT)

 

3D tiskanje tableta i kapsula kontroliranog otpuštanja
Sažetak i životopis

 

Franjica Levak Košćak, Ivana Babec (ACG Lukaps d.o.o.)

 

Proizvodnja kapsula
Sažetak i životopis

 

Danijela Lesjak Kolarović (BELUPO, Lijekovi i kozmetika d.d.)

 

Aktualnosti pri pakiranju proizvoda u Pharma industriji
Sažetak i životopis

 

Vali Marszalek (HUP/EBRD Inicijativa za mlade)

 

Inicijativa za mlade – praksom do posla
Sažetak i životopis

 

Anita Batinić Bajkovec (INA d.d.)

 

INA za mlade
Sažetak i životopis

 

Mande Miošić, Moris Mihovilović (Pliva Hrvatska d.o.o.)

 

Kako postati dio PLIVE?
Sažetak i životopis

 

Lucija Vuković (Shimadzu d.o.o.)

 

Shimadzu – Academia COLLABORATION
Sažetak i životopis

 

Dominik Načinović (FKIT))

 

Od stručne prakse do nagradea
Sažetak i životopis

 

 

 

Studentski radovi

Robert Bedoić, Filip Brkić, Tomislav Horvat

 

Povećanje energetske učinkovitosti procesa destilacije primjenom dizalica topline
Obrazac za prijavu rada

 

Dino Bubaš

 

Karakterizacija metalurškog i petrokemijskog koksa kao punila za anode u sustavu katodne zaštite
Obrazac za prijavu rada

 

Leo Cuculić, Anna Poropat, Josip Vinčić

 

Dizajn i 3D tiskanje kapsula za kontrolirano otpuštanje lijeka
Obrazac za prijavu rada

 

Anita Dergez, Lucija Ivanjko, Paula Kašner

 

Razvoj i primjena metalnih monolitnih struktura za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu
Obrazac za prijavu rada

 

Maja Farkaš, Nevena Milčić

 

Oporaba kafilerijske otpadne vode za navodnjavanje hibridnim postupkom koagulacije, pješčane filtracije i ultrafiltracije
Obrazac za prijavu rada

 

Antonija Glavač

 

Ultrazvučna i toplinska stabilnost euromarkera Solvent Yellow 124 i procjena toksičnosti razgradnih produkata
Obrazac za prijavu rada

 

Magdalena Kralj, Marijana Kraljić Roković

 

Sinteza kompozita grafen/metalni oksid i njegova primjena u superkondenzatorima
Obrazac za prijavu rada

 

Denija Krivičić

 

Biorazgradnja lignoceluloznog otpada procesom kompostiranja
Obrazac za prijavu rada

 

Edita Krmpotić, Petra Tominac

 

Izrada i karakterizacija elektroispredenih nosača s uzrokovanom topografijom za uzgoj ljudskih stanica kože ili oka
Obrazac za prijavu rada

 

Matej Lukač, Antonija Glavač, Mihaela Gluhak

 

Optimiranje reakcije fotokatalitičke oksigenaciju u cilju funkcionalizacije bicikličkog skeleta
Obrazac za prijavu rada

 

Vladimir Lukačević

 

Uklanjanje bakrovih iona u otpadnim vodama upotrebom elektrokemijskog protočnog reaktora
Obrazac za prijavu rada

 

Nikolina Miličević, Evelina Mustapić

 

Modifikacija površine implantnih materijala s ciljem poboljšanja biokompatibilnosti
Obrazac za prijavu rada

 

Martina Miloloža, Nikolina Janton

 

Potencijal izoliranih bakterijskih kultura u stvaranju aktivnog mulja za bioremedijaciju farmaceutske otpadne vode
Obrazac za prijavu rada

 

Martina Perlog

 

Utjecaj uvjeta sinteze na fotokatalitičku djelotvornost kompozita polipirol/cinkov oksid
Obrazac za prijavu rada

 

Jasmina Stjepanović

 

Ispitivanje fotokatalitičke djelotvornosti kompozita polipirol/titanijev dioksid pri vidljivom svjetlu
Obrazac za prijavu rada

 

Barbara Šimanović

 

Odabir pseudoreferentne elektrode za sustav unutarnje katodne zaštite
Obrazac za prijavu rada

 

Ivana Šoić

 

Razvoj elektrokemijske impedancijske metode za ocjenu djelotvornosti inhibitora korozije armature u betonu
Obrazac za prijavu rada

 

Marko Zubak

 

Razvoj pametnog zavoja
Obrazac za prijavu rada