FKIT

 

 

Na Sajmu ideja 2017. moguće je sudjelovati s posterskim priopćenjem te brošurama ili letcima.

Postersko priopćenje

Izložbeno mjesto na Sajmu uključuje:
- stalak za poster dimenzija max 75 x 85 cm

Brošure i letci

- mogućnost izlaganja vlastitih brošura, letaka...