FKIT

 

 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu - organizator
Predsjednica
Marijana Hranjec

Tajnice
Nataša Perin
Ivana Šagud

Članovi
Danijela Ašperger
Tomislav Bolanča
Tatjana Gazivoda Kraljević
Zlata Hrnjak-Murgić
Svjetlana Krištafor
Ana Lončarić Božić
Helena Otmačić Ćurković
Martina Sudar
Irena Škorić
Ana Vrsalović Presečki

Hrvatska gospodarska komora
Renata Florjanić
Gordana Pehnec Pavlović

Industrija
Monika Babačić (HEP d.d.)
Franjo Jović (PLIVA d.o.o.)
Marko Mužic (INA d.d.)
Silvija Pejčić Bilić (Accumular Ltd.)
Ana Špehar (Agroproteinka d.d.)