FKIT

 

 

Sajam ideja 2017. održat će se 23. listopada 2017. u prostorima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

 

Program

 

08:30 - 09:00

Registracija sudionika i postavljanje postera (Marulićev trg 19)

09:00 - 09:40

Otvorenje Sajma (Velika predavaonica MKV-19)

09:40 - 10:00

Pauza za kavu

10:00 - 12:00

Usmena izlaganja (Velika predavaonica MKV-19)

10:00

Aleksandar Danilovski (Xellia Pharmaceuticals Group)
Prednosti nedostatka i nedostatci prednosti

 

10:20

Ines Vujasinović (Fidelta d.o.o.)
Dizajn lijekova – od ideje do tržišta

 

10:40

Martina Hrkovac (Pliva Hrvatska d.o.o.)
Utjecaj ultrazvučnog zračenja na proces kristalizacije maleatne soli aktivne farmaceutske supstance

 
 

11:00

Leo Štefan (JGL d.d.)
Odabir i definiranje ciljnih formulacija u razvoju oftalmoloških i nazalnih proizvoda

 

11:20

Gordana Matijašić (FKIT)
3D tiskanje tableta i kapsula kontroliranog otpuštanja

 

11:40

Franjica Levak Košćak, Ivana Babec (ACG Lukaps d.o.o.)
Proizvodnja kapsula

 

12:00

Danijela Lesjak Kolarović (BELUPO, Lijekovi i kozmetika d.d.)
Aktualnosti pri pakiranju proizvoda u Pharma industriji

 

12:00 – 13:00

Posterska priopćenja (Predavaonica P2KM-19)

13:00 – 14:30

Usmena izlaganja – studentska sekcija (Velika predavaonica MKV-19)

 

13:00

Vali Marszalek (HUP/EBRD Inicijativa za mlade)
Inicijativa za mlade – praksom do posla

 

13:20

Anita Batinić Bajkovec (INA d.d.)
INA za mlade

 

13:35

Mande Miošić, Moris Mihovilović (Pliva Hrvatska d.o.o.)
Kako postati dio PLIVE?

 

13:50

Lucija Vuković (Shimadzu d.o.o.)
Shimadzu – Academia COLLABORATION

 

14:05

Dominik Načinović (FKIT)
Od stručne prakse do nagrade

 

14:20

Zatvaranje Sajma i dodjela nagrade za najbolje studentske postere (Velika predavaonica MKV-19)

 

14:45

Domjenak